Català   Castellano
Skip Navigation Links


Tràmits per internet

Notificacions electròniques
      1/2  Com fer el tràmit

El servei de notificació electrònica de l'OAGRTL s'ofereix a través de la plataforma e-Notum, l'eina de notificacions electròniques del Consorci d'Administració Oberta de Catalunya (AOC). L'e-Notum és un servei que permet realitzar notificacions d'actes administratius (resolucions, decrets, etc) a ciutadans i empreses per mitjans electrònics, amb totes les garanties jurídiques que estableix la normativa vigent.

En el cas de sancions de trànsit, la plataforma de notificació electrònica serà la DEV (direcció electrònica vial). Per als ciutadans no obligats a la relació telemàtica, l'alta a aquest servei implica l'alta a la notificació electrònica de qualsevol sanció de trànsit notificada a través d'aquesta plataforma, independentment de l'administració emissora. Per a més informació i alta a la DEV, podeu consultar el següent enllaç: https://sede.dgt.gob.es/es/tramites-y-multas/notificaciones-electronicas/direccion-electronica-vial/


Què es necessita per accedir telemàticament a les notificacions?

L'e-Notum utiltza l'eina VÀLid per a autenticar els usuaris de la plataforma. Aquestes són algunes de les identitats digitals que es poden utilitzar per a accedir a la plataforma e-Notum:

Certificat digital

Es pot utilitzar qualsevol dels certificats digitals admesos per l’eina e-Notum: https://www.aoc.cat/knowledge-base/quins-certificats-digitals-accepta-e-notum-per-lacces-les-notificacions/

Els ciutadans persona física que no disposin de cap d'aquests certificats poden demanar gratuïtament el certificat digital idCAT, emès per l'Agència Catalana de Certificació. A través del següent enllaç es pot realitzar la sol·licitud d'aquest certificat, el qual es podrà recollir a l'Entitat de Registre més avinent, d'entre les opcions disponibles: http://www.idcat.cat

idCAT Mòbil

En cas de no disposar de certificat digital, si sou un ciutadà persona física, podeu accedir a la notificació electrònica a través del servei idCAT mòbil del Consorci AOC. Cada vegada que hagueu d’accedir a una notificació electrònica, caldrà que us identifiqueu amb el vostre número de DNI i telèfon mòbil, llavors se us enviarà un codi d’un sol ús a través de SMS o per correu electrònic, el qual haureu d'introduir en la pantalla que us apareixerà. 

Cl@ve

Si, com a ciutadà, esteu donat d’alta del sistema Cl@ve de l’Administració General de l’Estat, també podeu utilitzar el seu sistema d’identificació per accedir a les notificacions electròniques.

Nota: el fet d’utilitzar la plataforma VÀLid per identificar a l’usuari de la plataforma e-Notum fa que, a mesura que vagin sorgint nous sistemes d’identificació electrònica, d’acord amb l’article 10 de la Llei 39/2015, s'aniran incorporant com a sistema d’identificació de l’e-Notum.


Com puc rebre una avís conforme hi ha disponible una notificació electrònica? 

A continuació s’inclou el procediment a seguir per a rebre avisos per correu electrònic i/o telèfon mòbil de posada a disposició d’una notificació electrònica a través de la plataforma e-NOTUM.

En el cas de sancions de trànsit, aquest aspecte es gestiona a través de la seu electrònica de la Direcció General de Trànsit, ja que la DEV (Direcció Electrònica Vial) és el canal de notificació electrònica emprat per l’OAGRTL en aquests procediments. Per a la comunicació del correu electrònic i telèfon mòbil vinculat a la DEV, podeu fer-ho a través del següent enllaç: https://sede.dgt.gob.es/es/tramites-y-multas/notificaciones-electronicas/direccion-electronica-vial/modificar-datos-dev.shtml.

Empreses

Per a empreses, la notificació electrònica és obligatòria des del 2 d’octubre del 2016. En cas que no hagi informat a l’OAGRTL del correu electrònic i/o mòbil a on vol ser avisat de la posada a disposició de la notificació electrònica, ens ho pot comunicar a través d’aquest tràmit de l’oficina virtual:https://ov.oagrtl.cat/501.aspx

Un cop hagueu comunicat aquesta adreça de correu electrònic i/o mòbil, l’OAGRTL enviarà un avís de posada a disposició de la notificació a aquest correu electrònic o mòbil.

Des d’aquest avís es podrà accedir a la plataforma e-Notum i procedir a la descàrrega del document de notificació. També es podrà accedir a la notificació electrònica directament accedint a la seu electrònica de l’OAGRTL i des d’aquesta a la plataforma e-Notum.

En qualsevol cas, l’OAGRTL procedirà, d’acord amb allò establert en la Llei 39/2015 de procediment administratiu comú de les administracions públiques, a notificar telemàticament de forma paulatina, deixant de practicar la notificació en paper.

Ciutadans

Per a les persones físiques que estiguin interessades en rebre la notificació electrònica, cal que es donin d’alta al servei en el següent tràmit de l’oficina virtual: https://ov.oagrtl.cat/501.aspx i autoritzar a l’OAGRTL a notificar-lo exclusivament a través del canal telemàtic. En aquest procés d’alta del servei, haureu de comunicar el vostre correu electrònic i/o mòbil on voleu que se us avisi de la posada a disposició d’una notificació electrònica.

Una vegada autoritzada la notificació electrònica, aquest canal de notificació s’aplicarà per a qualsevol notificació que l’OAGRTL els hi hagi d’emetre, independentment del procediment o de l’Administració que delega funcions a l’OAGRTL de que es tracti.

En el moment que us hagueu donat d’alta al servei, l’OAGRTL, cada vegada que hi hagi una posada a disposició d’una nova notificació, us enviarà l’avís d’aquest fet per mitjà del correu electrònic i/o per telèfon mòbil, a l’adreça de correu electrònic i/o número que heu informat a la seva autorització.

Des d’aquest avís es podrà accedir a la plataforma e-Notum i procedir a la descàrrega del document de notificació. També es podrà accedir a la notificació electrònica directament accedint a la seu electrònica de l’OAGRTL i des d’aquesta a la plataforma e-Notum.

     
Continuar
      2/2  Enllaços
OAGRTL: Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida
Rambla Ferran 18, 25007 Lleida Tel. 973 230 401
Inici   Avís legal   Navegabilitat   Accessibilitat   Contacte   Administració