Català   Castellano
Skip Navigation Links


Tràmits per internet

Verificació de documents
      1/2  Com fer el tràmit

Serveix per poder verificar l'autenticitat dels documents en paper emesos per l'OAGRTL amb codi segur de verificació (CSV).

El codi segur de verificació és un conjunt de dígits que figuren en el document en paper i que, mitjançant aquest tràmit, us permetrà confrontar el document en paper amb el document electrònic original emès per l'OAGRTL, per tal de comprovar-ne la seva autenticitat. 

Requisits:

Cal que disposeu d'un document en paper emès per l'OAGRTL on hi consti un codi segur de verificació

Com fer el tràmit:

1r. Introduir els dígits del codi segur de verificació.

2n. L'aplicació us mostrarà el document electrònic original.  

 


Continuar
      2/2  Identificació del document
OAGRTL: Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida
Rambla Ferran 18, 25007 Lleida Tel. 973 230 401
Inici   Avís legal   Navegabilitat   Accessibilitat   Contacte   Administració